MatrixHungary

A tudás szabaddá tesz!

Kezdőlap » Blog » A síró-rívó kislány története

A síró-rívó kislány története

Mindön nap előfordul tán a világ mindön országába’, hogy ëgy-két gyerök elkámpicsorodik oszt elkezdi itatni az egereket, mer’ valami kis dolog nem úgy sikerült ahogy szerette vóna. Errül viszont nem igen szoktak cikköket írni az újságba’, de még a közösségi ódalakon së. Hát ilyesvalami történt a napokba’ az észak-kaukázusi Derbent városába’ Akipováék családjába’.


A ”kis dolog” az vót, hogy az ország elnökinek a helyi túrizmus fejlesztésivel kapcsolatos derbenti látogatására kivonult óriási tömegbe’ a nyócéves kis Raiszat nem tudott tanálkozni az elnökkel, mer’ Putyin elnök üdvözlésire kivonult az egész város, oszt amikor az autója mögállt, az elnök bemönt a tömegbe, hogy tanálkozzon mög szót váltson az űtet üdvözlő embörökkel. Sokkal kezet fogott mög néhányat mög is ölelt, de Raiszatig nem jutott el, hiszen nem is tudott rúla. Persze a világnak ez nem jelent sömmit, de Raiszat kis lelkinek ez a tanálkozás óriási dolog lött vóna, oszt ezér’ kezdött keservesen sírni. Így, sírva került rá a tömegbe’ keservesen síró kislány valaki videójára oszt onnan a közösségi ódalakra.


Miután Putyin elnök hazaért mögmutatták neki, hogy mit mondanak a derbentiek a látogatásárul, oszt ott látta mög az egereket itató Raiszat képit is, mög hallotta bánatának okát. Nagyon mögsajnálta, gondolt ëgyet, oszt fölhozatta a kislányt mög a szüleit Moszkvába a Kremlbe ëgy rövid látogatásra.
Eddig tudtam olvasni a tudósítást, amit innentül az amerikai internetszógáltató ëgy angol nyelvű figyelmeztetést tartalmazó szalaggal lëtakart közölve az olvasóval, hogy “Ezt a csatornát nem mutathatjuk, mer’ a helyi törvényökat mögsértötte”.


Na fene! Nem tudni, hogy milyen helyi törvényökrül beszél, mög azt së, hogy mér’ éppen ennek a teljesen ártalmatlan kis tudósításnak a lényegit köll lëtakarni, amikor az ugyanerrül a hírcsatornárul érköző háborús, ijesztő, buzipártoló mög politikai híröket mindön takargatás nékül mögmutatja.
Na, mondom, én azér’ is megtudom, hogy mi van a lëtakarás alatt, ami veszélyöztetné az amerikai nemzetbiztonságot, ha az internetszógáltató mögengedné, hogy az alatta lévő szövegöt is elolvassák az amerikaiak.


Európába’ mög Ázsiába’ élő barátaim segítségivel más országok internetszógáltatóin körösztül mögszöröztem a tudósítás teljes szövegit, amibe’ a lëtiltott rész szövege is látható vót.
Nézzétök csak mög, hogy mi vót az, amit nem vót szabad olvasni annak a több millió amerikainak, akik az amerikai internetön próbálkoztak: “Amikor visszaértem Moszkvába, mögmutatták neköm a sírós képedet. Akkor arra gondoltam, hogy hát mindönkivel mégse tudok elbeszélgetni, de azér’ a të helyzetöd bizony elszomorított.” Aztán az elnök mögmutta a kislánynak az irodáját, mögkínálta tëával, utána mög telefonon körösztül bemutatta Raiszatot Mihail Misusztyinnak mög Anton Sziluanovnak.”


Hát ez lönne az a nagyon veszélyös dolog, amitül a magát a szólászabadság bajnokának hirdető ország cenzora mögóvja az amerikai internetöt használókat? Remélom értitök, hogy mirül van itt szó?
Itt nem Putyin a lényeg, hanem az, hogy a mindönható amerikai cenzor ilyen apró lëtiltással próbálja mögakadályozni, hogy az eddigi, évtizedökön át folytatott negatív nyugati médiakampányokkal mögfertőzött amerikaiak észrevögyék, hogy Putyinnak vannak az emböri érzései. Nëhogy véletlenül, möglássák emböri arcát, mög nëhogy mást gondoljanak rúla mint ahogy azt nekünk eddig lëfestötték – mint ëgy utolsó gazembört mög diktátort. De ami ëngöm legjobban fölháborít az az, hogy mér’ néz minket a tekintetös cenzorbanda annyira hülyének, hogy nem látunk át a szitán, oszt mér’ nem hagyja, hogy mink magunk szortírozzuk ki érzéseinket. Ja, vagy nekünk ezt el köll fogadnunk, hogy csak úgy szabad érözni, ahogy azt a szólásszabadság bajnoka a szólás- mög véleményalkotási szabadságunk korlátozásával előírja?


Ez bizony nagyon is úgy tűnik, csakhogy a cenzorbanda magának ássa mög a saját vermit, mer’ ha lassan is, de a hír, hogy nagyon át vagyunk vágva, bizony terjed.
Ott Moszkvába’ pedig történt valami. Mint ezön a rövid videón is látszik, a kislány ëgy életre szóló emlékkel tért haza, az orosz nép pedig ismét látta vezetőjinek emböri arcát, mög azt, hogy az elnökük ezör fontos tönnivalója mellett is tudott időt szakítani ëgy ártatlan gyeröklélök möggyógyítására.


Fogadok, hogy ez több támogatót szöröz neki mint ëgy millió dolláros kampány.
Cenzorbanda, az nagyon szomorú, amit műveltök, de në felejtsétök el, hogy gyün még a kutyára dér!

About Author

Felhasználási feltételek
KÉRJÜK FOGADD EL A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEINKET és irányelveinket!
A honlapunkra való belépéssel elfogadod a felhasználási feltételeinket és irányelveinket, valamint igazolod, hogy elmúltál 18 éves. Ellenkező esetben kérjük hagyd el az oldalt!
Overlay Image
Felhasználási feltételek
KÉRJÜK FOGADD EL A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEINKET és irányelveinket!
A honlapunkra való belépéssel elfogadod a felhasználási feltételeinket és irányelveinket, valamint igazolod, hogy elmúltál 18 éves. Ellenkező esetben kérjük hagyd el az oldalt!