MatrixHungary

A tudás szabaddá tesz!

Kezdőlap » Blog » Az Apokalipszis Lovasai

Az Apokalipszis Lovasai

Az Apokalipszis lovasait, nem szó szerint kell érteni és
értelmezni. A lovasok, nem személyeket, hanem a Végidő, egész
Világra kiterjedő ESEMÉNY sorozatát rejtik “kódoltan”
magukban, pontos időrendi sorrendben.

Fontos lenne tudni, hogy itt kivétel nélkül MINDEN esemény,
történés… a legapróbb szituációig is, csupán az emberek,
EGYMÁS iránti és a Teremtett ÉLŐVilág, a környezetük felé
kiáradó ÉRZELMEINEK, a fizikai síkra való manifesztációja,
kivetülése!

Minden Ember, minden egyes pillanatával, SZÜNTELENÜL  Teremt,
valamit hozzátesz a Világhoz, de nagyon nem mindegy, hogy mit…

Ami kint, körülöttünk történik és Életünket érinti, az
arra hivatott felhívni a figyelmünket, hogy MI is ZAJLIK és MI
LAKOZIK BENNÜNK valójában.
Itt minden egyes Lélek azt tapasztalja meg a saját bőrén, amit
Tudatalatti Érzelmeiből, MÖGÖTTES gondolataiból eredően
Embertársainak és környezetének kíván, okoz, amit
önmagából
az Életnek, másoknak AD.

MINDEN történés, a legapróbb megélésig is kizárólag a
SAJÁT TEREMTÉSÜNK, melyek, ha többségében nem tetszőek, akkor
azzal szembesülve, 180 fokos Szellemi VÁLTOZÁSRA késztetnének.

De alig akad valaki, aki mélyen magába nézve, ezt FELismerve,
majd BEismerve, a VÁLTOZÁSRA és a VÁLTOZTATÁSRA törekedne. Az
egész megvezetett világ, kifelé mutogat “ártatlanul”, miközben
minden esemény egytől-egyig, egyedül az Emberek VALÓDI
késztetéseinek, a fizikai síkra kivetült sötét VÉGTERMÉKE.

Amikor a hazugság már végképp elburjánzott az egész Földön
és már szó szerint SEMMI nem az, aminek látszik, akkor
elkezdődött
az Apokalipszis, melynek pontos jelentése, hogy a hazugság leple
fellebben és az Igazság fokozatosan a felszínre kezd törni.

Az apokalipszis lovasai által ábrázolt világesemények arra
hivatottak, hogy legalább a Korszakzárás küszöbén
felnyissák a
szemeket és az Emberiség végre szembesüljön Önmagával, az
őt irányítók valós hovatartozása és immár kendőzetlen,
sötét szándékaik által. Hisz amilyen a Nép, UGYANOLYAN a rendszer.

Az első lovas fehér lovon, koronával és íjjal a kezében…

Az Emberiség, pusztító VÍRUSként tarolta le és zsigerelte ki
VÉGképp a Teremtett ÉLŐVilágot, rendeltetett maga alá és
pusztít el Öncélúan minden más Élő Lélekkel felruházott
ÉRZŐ Lényt ebben a világban, ezért is kerülhetett a fejére
a HALÁL KORONÁJA.
A FEHÉR szín, a kórházakat, az ORVosokat, az ÍJ pedig a
rendszer
adta VAKCINÁT szimbolizálja.
Az első lovas, immár az egész világon, fertőző járvány
módjára szétterjedő HAZUGSÁGOT, a VÉGidő első
Világszintű
“színpadi felvonását”, a KORONAVÍRUST szimbolizálja.

A második lovas tűzvörös lovon, nagy karddal elveszi a
Békességet, hogy az emberek öldössék egymást.

A Nagy Kard szimbolikája, az Emberiség első világszintű,
kollektív felismerése, hogy a kormányok, a rendszer és annak
valamennyi eszköze, mint jelen esetben az Egészségügy, még
véletlenül sem Értünk, hanem kifejezetten ELLENÜNK létezik
és tevékenykedik szüntelen, az Élet minden területén.
A tűzvörös szín az indulatokat ábrázolja, a második lovas
kiválóan szemlélteti az Emberiség    EGYMÁSSAL
(OLTOTT-OLTATLAN)
békétlenül, embertelenül HÁBORÚZÓ Lelkét-Szellemét,
gyűlölködő és EGYMÁST ÖLDÖKLŐ ÉRZELMEIKET, melynek
fizikai síkra való kivetülése, a második felvonás, maga a HÁBORÚ.

S bár magával a háborúval, országhatárokon kívül nem
szembesül senki, ám az ebből adódó mesterséges, hazug
VÁLSÁG, már úgyszint az EGÉSZ világot érinti.
No, de “Mindenkit csak annyira érinthet a VÁLSÁG,
Amennyi a Benne rejlő elpalástolt ÁLSÁG!”
A harmadik lovas mérleggel a kezében ezt szemlélteti, fekete
színe pedig, az egyre mélyebb Szellemi sötétségre utal, hisz hiába
a hamisságokról fellebbenő lepel…

A Fél Világ már tisztában van a sorozatos hazugságok
legalább egy apró, de sokatmondó részletével, de csak kifelé, másokra
mutogatva lapít és ugyanúgy Élteti, Táplálja a naponta
szemrebbenés nélkül arcába hazudó rendszert és még MINDIG
az Életét MEGNYOMORÍTÓI által hozott, hazug és hamis
UTASÍTÁSOK
szerint Él! Minden egyes nap…

Fontos lenne tudni, hogy a rendszerek által már nagyon hosszú
évezredek óta át vagyunk MINDENNEL verve, csak eddig TUDATOSAN
és ügyesen palástolták.
Ami 2-3 éve folyik, az maga az Apokalipszis, a lepel
felnyitogatásának folyamata, ezért is eszmélt fel rengeteg
Ember csupán az elmúlt években, az első felvonás hatására.

Sajnos túl későn és még nagyon álmos, csipás szemekkel,
értetlenül ébredeznek az eddig mélyen alvó tömegek, pedig
bele kellene húzni, hisz már a negyedik lovast nyergelik….

A negyedik lovas, melynek hátán a halál és a pokol követi,
jelenleg a küszöbön várakozik.
A fakó színű lovas, a Földön, ebben a Ciklusban eddig még
soha nem tapasztalt, HATALMAS Természeti Kataklizmát, a nagy
nyomorúság kezdetét ábrázolja.
Célja többek között, hogy a hazug világeseményeket és a
szükségben élő embertársaikat eddig közönnyel átlépő és
érzéketlenül lereagáló gazdag és újgazdag rétegek szeme is
kellőképp felnyíljon, hisz muszáj valamivel a végképp
anyagba ragadt, hatványozottan önös érdekű, mélyen alvó Lelkeket is
felrázni a megszokott komfortzónájukból, mivel a Válság
őket nem igazán érintette.

Az eddig soha meg nem élt embertelen körülmények, újabb
esélyt adnak mindenkinek, a Teremtőhöz való Törekvéshez, mely
mindannyiunk eredendő Életfeladata lett volna.
NEM a vallásokra és az egyházakra célzok, MINDEN ami a
rendszertől, vagy bármely eszközétől van, NEM a Teremtőhöz
való útra terel, hanem épp az ellenkező irányba!
Ezt nagyon fontos lenne megÉRteni!

A nagy természeti katasztrófa utáni hosszú kínok és
szenvedések
közepette fog kiemelkedni maga, az antikrisztus, aki anyagi
síkon valóban megváltást hoz az éhező és áldatlan körülmények
között élő tömegek számára.
A megtévesztés legkiválóbb formájában és fondorlatos
furfanggal fogja elérni, hogy szinte az egész világ behódoljon neki.
Annak ellenére, hogy itt MINDEN az Emberiség SAJÁT Teremtése,
ő minden szenvedésért magát a Teremtőt fogja okolni és
hibáztatni, mely hazugsággal egy egészen új, velejéig romlott, de
felettébb nagy népszerűségnek örvendő világvallást alkot.
Megvezetett követőit játszva és könnyedén fogja a
pusztulásba vezetni, ahol egytől-egyig mindenki a saját kardjába fog
dőlni. Az Igazak életét pedig teljességgel ellehetetleníti, ezért ez
egy viszonylag rövid időszak lesz, melyet a KORSZAK Végleges
Lezárása követ.

Mindezen sötét világesemények, egytől-egyig az Emberiség
Teremtései, a Teremtő csupán hagyja, hogy mindezekkel
szembesülve,
ezt FEL és BEismerve, VÉGre a VÁLTOZÁS útjára lépjen
Egyénileg
az Ember, hisz itt Léte egyetlen és valós Célja a Lelke
megmentése lenne.

A sorsunkról MI MAGUNK döntünk, mindennek MI MAGUNK vagyunk a
KIZÁRÓLAGOS okozói és az EGYEDÜLI felelősei, a szerint,
HOGYAN is Éljük az Életet, hogy MI LAKOZIK mások iránt a
SZÍVünkben-Lelkünkben! Egyénileg és Kollektívan egyaránt!
Ember Tervez….

A Teremtő, Maga a Legtisztább IGAZSÁG és a VÉGtelen SZERetet
Őslénye, Ő SOHA NEM  büntet, szenvedtet és kárhozat, ahogy
azt a
rendszeradta, hazug, istenfélő vallást propagáló biblia is
leírja, hanem minden szenvedésnek és sors MINŐSÉGNEK, MAGA az
EMBER  az OKOZÓJA!

A Teremtő, s így az Igazság előtt is mindenkinek nyitva áll
az ajtó, mindazoknak, akiknek értelemszerűen Igaz a Szíve és
Tiszta a Lelke.
Bárki közvetlenül kapcsolódhat VELE és minden kérdésére
választ kap, szakmától, iskolai végzettségtől és
spirituális
beállítottságtól TELJESEN FÜGGETLENÜL.
Az internet és a rendszeradta ‘Tudás’ amúgy is csak a
hazugságok
és félrevezetések széles tárháza, apró Igazságmagvak
úszkálnak a hamisság és a megvezetés hatalmas tengerében.
Mára NEM létezik Igaz földi forrás.
Az Igaz Tudás, ami a Teremtőtől való, pedig csupán egy
mankó,
hogy nagybetűs EMBERRÉ válva VÉGre Célt érjünk, de soha nem
a Tudásunk lesz a mérvadó, hanem egyedül az számít, MI LAKOZIK
BENNÜNK.
A Jóság és a SZERetet VALÓDI FOGALMA és mércéje pedig NEM
összekeverendő a kötelességtudattal, hanem sokkal, de sokkal
magasabb, mint azt bárki is gondolná.

Írta: Cseke Léda

About Author

Felhasználási feltételek
KÉRJÜK FOGADD EL A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEINKET és irányelveinket!
A honlapunkra való belépéssel elfogadod a felhasználási feltételeinket és irányelveinket, valamint igazolod, hogy elmúltál 18 éves. Ellenkező esetben kérjük hagyd el az oldalt!
Overlay Image
Felhasználási feltételek
KÉRJÜK FOGADD EL A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEINKET és irányelveinket!
A honlapunkra való belépéssel elfogadod a felhasználási feltételeinket és irányelveinket, valamint igazolod, hogy elmúltál 18 éves. Ellenkező esetben kérjük hagyd el az oldalt!