MatrixHungary

A tudás szabaddá tesz!

Kezdőlap » Blog » Az emberiség igazsághoz való joga

Az emberiség igazsághoz való joga

Korunk és múltunk Tévúton járó Nemzedékei az Igazság Jogától való megfosztottságban tévelyegnek már hosszú idők óta. A mai kor néhány generációja már a Teljes és Totális Hazugság végleteiben, vakon tobzódva menetel a szakadékba.

Ha kifognék egy kívánságokat teljesítő aranyhalat, én csak EGYET kérnék, hogy soha ne HAZUDHASSON SENKI Ember fia és szűnjön meg MINDEN HAZUGSÁG ebben a világban. Ezzel az EGY kéréssel, idővel helyreállna a Teremtői Rend, viszont megsérteném a Szabad Akarati Rendet, hisz a Jóra kényszeríteném a még Rosszat is, ami szembemegy a Teremtő Nagy Megváltó Tervével. Nem beszélve arról, hogy kérésem a mátrix rendszer Érzelemalapú működését is nagymértékben felülírná, hisz Itt Minden Eseményt és legkisebb Történést is az Emberi Érzelmek Teremtenek, Mozgatnak, így ez talán egy másik világban nyer Beteljesülést és Értelmet… ahol az embereknek kivétel nélkül őszinték az Életet tápláló Érzelmei.

Pedig de jó is lenne!

Nem hazudhatnának a politikusok, nyilvánosan és részletesen szint vallanának a Nép Tudatos Anyagi és Szellemi-Lelki megnyomorításáért és kiirtásukért folytatott tevékenységeikről.

Az Egészségügyet és a Valódi Gyógyítást megszégyenítő és meghazudtoló KÓRok Háza és azok  ORVosai őszintén beismernék, a tüneti kezeléseiket, soha felül nem múló, profitra éhes, az Egész s Éget Tudatosan, ELŐÍRÁSRA  Romboló, a betegséget mindig szigorúan FENNTARTÓ, hamis és gyilkos ORVoslásukat.

A Közoktatás minden Tankönyvét és enciklopédiáját máglyán Égetnék el az agymosott pedagógusok és egyetemi docensek diplomáikkal együtt, az interneten fellelhető minden forrás teljes törlése után.

A bankrendszerek lesült szemmel ismernék be, hogy valójában a Jó nép kizsigerelését és elszegényedését voltak hívatott szolgálni…

A Hatóságok, a Rend(szer)Őrség, katonaság és egyebek, hirtelen a Valódi bűnösöket vadásznák, azok eddigi védelme helyett…

A vallási – tévútra- Vezetők esdekelve kérnék a Valódi Bűnbocsánatot és sikítva fordulnának el eddigi uruktól, a mind a mai napig hűen szolgált  hazugság és pusztítás istenétől.

A Szellemi Tévtanítók, mantrákba foglalva bánnák spiritualitásuk, anyagi jólétre való törekvéséből gyökerező, hamis útmutatásaikat és bocsánatkérően imádkoznának a tömegek Tudatos félrevezetése miatt…

Az Élelmiszeripar, mint olyan TELJESEN megszűnne, ha Hazugság nélkül tüntetnék fel az összetevőket és azok, a Szervezetre, Testre-Lélekre-Szellemre gyakorolt valódi hatásait.
Nem beszélve a hazug, manipulatív reklámokkal Életben tartott BÁRMELY, kereskedelmi iparágat, az autógyártástól, a vitaminokig…

A média közzétenné, hogy rozsdás csapjaikból eddig csak a megvezetést, a félelemkeltést, a Valós útról való tömeges Leterelést szolgáló hazugságok folytak hatalmi megrendelésre.

A nagy mindent tudósok, a szakértők, az asztrológusok, a fizikusok, a biológusok, a történészek, a matematikusok, a teológusok… szemlesütve ülnének az Igazság elé Újra tanulni az Élet Valódi működését és törvényeit, elfeledve minden eddigi hazug, Rendszer Adta Elméletet, Teóriát, Tévtanítást, amire mindent hamisan alapoztak.

De ide sorolhatnánk még az Űrkutatókat, a nasa-t és az Űrszínészeket is…

A virológusok lennének az elsők, akik munka nélkül maradnának, az általuk hazug módon propagált, kívülről támadó veszélyes vírusaik létezésének mindennemű hiányában, mert annyi Igazság Tartalommal, amit ők képviselnek, akár Unikornisokat is tenyészthetnének a hold udvarában.

Magyarán a rendszer és annak MINDEN EGYES, eszköze, kivétel nélkül kénytelen lenne őszintén beismerni, hogy eddig az”ördögöt” szolgálta az emberiség bukásának érdekében.

Széles e paletta, mert valójában az Élet minden területe és apró rezdülése irányt váltana, immáron az Igazság Útján.

Szegény, megvezetett Emberiség, hát ki hagyta EZT, hogy idáig fajuljon?!
Gőzerővel keresni kellene a FELEL ŐSÖKET!
De KIK azok?
Ki az, AKI megfosztotta a szerencsétlen embertömegeket az Igazsághoz való, alapvető Jogaiktól?!

A válasz egyszerű, MAGA az EMBERISÉG!
Mert miért is panaszkodik  mindenki, hogy hazudnak a politikusok… mikor minden egyes Ember hazugságban él és sokszor a vele egy fedél alatt élőkkel, de még magával sem ŐSZINTE?!

HAZUG az egész Élete, a szomszéd reggeli képmutató üdvözlésétől kezdve, hogylétéről való érdeklődése, a munkatársak és a főnök iránti kedves és elismerő szavaik, a férjek és feleségek egymás közötti párbeszéde, a szülők gyermekeik  iránt táplált aggodalma és szeretete, a hétvége öröme, hogy végre együtt a család…. mind-mind Hazugság, mert Érzelmeik egész másról tanúskodnak, hisz világunk Leghazugabb arculatát Teremtették maguk köré.
Egy egyszerű “Hogy vagy” – ra is többnyire HAZUGSÁG a válasz.

Már a kicsi Gyermekek is ideje korán beépítik Életükbe, az apró füllentésekből szült hazugságaikat, hisz a “mostál fogat?” “Tiszta a kezed?” “Megírtad a leckét?”  “Mi volt a suliban?” kérdésekre, sokszor, a SZÜLEIK és környezetük  példájából tanulva, nem az Őszinte választ adják.
A Gyermek eleinte mindig a közvetlen környezetében Élők jellemét utánozza, (majd később a saját Lelke minőségének megfelelő magasságúval vagy mélységűvel azonosul) Ő a szülők Legigazabb Tükre, így ha hazugságon kapja egy szülő a Gyermeket, inkább magán végezzen egy Alapos, Őszinte Önismeretet és Benső  Nagytakarítást.

Az ember maga AZ, aki a rendszerrel s így a hazugsággal való megalkuvásával, a hazugság sötét szellemiségében éli meg mindennapja pillanatait, a legapróbb rezdülésig.
Hazudik MINDENKINEK, önérdekéből, illemből, irigységből, kapzsiságból, gonoszságból, féltékenységből, kényelemből, udvariasságból, megalkuvásból, lustaságból,gőgből, közönyből,előírásból, önszeretetből… fakadó Érzelmei által vezérelve, ezen negatív Erényekkel azonos rezgésű eseményeket Teremtve saját magának.

Hazudik a Lelkének is, hogy megalkuvását és az Igazság iránt táplált közönyét, még önmaga előtt is palástolja.
Így az emberiség cseppet sem  különb, mint az őt irányító sötét hatalom, hisz EZT ő maga Teremtette negatív és hazug, Egymás iránti Érzelmei által.

Két dolog köti össze Hazug Társadalmunk megalkuvó Tagjait egymással, a mindenek előtti Anyagi JóLétért vívott Hazug Küzdelme és az Igazságra való Teljes Érdektelensége.
Hisz az a bizonyos Igazság, csak azon határokon belül elfogadott még az Igazság keresők számára is, mely még az Anyagi Jólét, a komfortzóna megtartásában és annak fokozásában segédkezik.

Így nem kell csodálkozni, hogy az emberiség, Mindezen Teremtői Erővel felruházott Hazug, Önérdekű, Kapzsi és Képmutató… Érzelmei egy azonos rezgésű, Hazug, Önérdekű, Kapzsi és Képmutató… politikai hatalom vezetése alá rendeltette Saját Magát!

Tehát nem a Hazug Rendszer által vált Hazuggá az Emberiség, hanem a Hazug Emberiség Hazug Érzelemhullámai Teremtették azt olyanná, Amilyen.
AZT kapjuk, AMIT magunkból adunk és Józan ésszel átgondolva, sajnos rá kell jönnünk, hogy ki-ki a saját élet szituációjában, ha kicsit, ha nagyot, ha kegyeset, ha kegyetlent, DE szinte kivétel nélkül, MINDENKI hazudik, átver, vetít, csal, lóvá tesz, mellébeszél, átejt, becsap, félrevezet, kamuzik, süketel, vakít, átvág, szédít, megtéveszt, lódít, ködösít, átráz, csőbe húz, áltat, titkolózik, ámít, ferdít, túloz, svindlizik, sumákol, megvezet… akár tudatosan, akár tudatlanul, de Egy az Egyben azt teszi, mint az Őt irányítók.
Sajnos maga az Ember AZ, aki az “ördögöt” szolgálva, EZT manifesztálta saját magából kiárasztva, saját maga köré.

Ha Bensőd Tükrébe akarsz nézni, nézz körbe MAGAD KÖRÜL!
A Mátrix az egyetlen e világban, ami soha NEM HAZUDIK senkinek.

De nem kell a hatalom hazug gyakorlói magasságáig elmenni, elég, ha csak egy átlagos, családos, rendszer által diktált Életet Élő, mókuskerékbe szorult, Egyszerű ember, EGYETLEN , de számtalan kisebb, nagyobb hazugságot magába foglaló NAPJÁT önmaga megfigyeli.

A reggeli óracsörgéstől, az esti lefekvésig árasztja magából Hazug Érzelmeit, ezzel a maga köré megteremtett Hazug valóságát Élve, hazug álmait és hamis vágyait követve.

Vajon mit mondana Egymásnak férj és feleség, szülő és Gyermek, alsó és felső szomszéd, tanár és diák, orvos és páciens, kereskedő és vevő, banki ügyintéző és kuncsaft, politikus és választó polgár…. ha soha többé nem hazudhatnának?!

A Feje Tetejére állna e Világ, de az úgy lenne Jól, mert a Hazugság által vált FORDÍTOTTÁ.

Egy egyszerű példával Élve…
Egy használt autóját áruba bocsájtó egyszerű Ember, amennyit hazugon visszateker a kilométerórából, ANNYI évtizeddel ugrik vissza Lelke fejlődési szakaszán, a többi, mindennapos  Életébe beépített Hazugságairól nem beszélve és fogalma sincs minderről.

Ha pedig eljut a felismerésig, hogy a hazug rendszer tulajdonképpen a vesztét akarja, akkor a JOGAIT követeli!
De MIHEZ?!
Végre az IGAZSÁGHOZ?!

Ugyan Dehogy!
Arra valójában SENKI nem kíváncsi, hisz a Teremtő útja, ami az Itt Lét Valós Céljához vezet, eleinte lemondásokkal és súlyos Áldozathozatalokkal jár, ami minden Anyag Szintű Lélektől távol áll. Ilyen áron Nem kell neki az Igazság.

Neem, ő inkább tüntikézik, de jó előre bejelenti az “ördögnek” pontos dátummal és személyes adatokkal, sőt engedélyt is kér tőle, hogy, az ellenfele elvárásainak megfelelő formában, maszkban és ünneplőben, TÖRVÉNYES keretek közt, reggel 8 és este 6 óra között kiiktathassa!

Ő meg röhög a markába…mert nagyon jól tudja, hogy a Hazugság Jogrendszerének Hazug Törvényei által senki nem tud IGAZSÁGOT szolgáltatni, hisz tudatosan így lett megalkotva.
Rendszert a saját, tehát a rendszer eszközeivel NEM Lehet megdönteni…

Visszakanyarodva, vajon akkor mihez is követeli alanyi jogait az, aki felismerte a rendszer álnok hazugságait?!
A Hazug Anyagi Jó Létéhez, a betegséget szigorúan fenntartó hazug Egészségügyhöz, a hazugságokat kántáló Közoktatáshoz, a hazug gazdagságot ígérő banki hitelekhez, a koncertekhez, a mozihoz, a magasabb fizetéshez és nyugdíjhoz, azaz továbbra is, a HAZUGSÁGOKHOZ VALÓ JOGAIT követeli, ezzel magát az Igazsághoz való jogától örökre megfosztva.

Az Igazság felismerése és annak Befogadása nem az Elme feladata.
Az Elme, az Egoval karöltve, épp ennek az akadálya.
Egyedül a Szív képes az Igazságot felismerni és az Igaz Tudást akadályok nélkül magába szívni, ha kapui kellőképp KI vannak TÁRVA.
A Hazugság, a Szív kapujának LAKATJA, ami egy hazugságban, hazugságot Élő Ember Szívét mindvégig ZÁRVA tartja.

Mert önös érdekeiből gyökerező számtalan negatív Erényei és az ezzel párosuló SZERtelen, Östentelen Érzelmei szülik saját hazug világát és annak minden történését, eseményét a legapróbb szituációig.
Mit kellene hát Tenni?

Változni, hogy változzon a Világod!

Az Önérdekből nagylelkű Közérdeket, az Önszeretetből, Igaz SZERetetet, az Önbizalomból, a TEREMTŐBE vetett Igaz Hitet, az Önámításból Önismeretet, a Gőgből Alázatot, a Hazugságból Hűséget és Igazságra szomjazó vágyat kovácsolva…
Nagybetűs, SZERető, Segítő, Jó Emberré kell válni.

De NEM a felületes, a materiális világnak megfelelő, üres Érzelmekre kell gondolni, az csak a Tiszta Igaz SZERetet árnyéka és hamis látszata, mert eme Jó Erényeket Égi mércével mérik.

Mindezen pozitív változások által Életre hívott Őszinte Érzelemhullámok Teremthetik meg Egyedül az Igazságra való Befogadás akadálytalan körülményeit, azaz Tárják ki a Szív Kapuit.

Ez az EGYETLEN Kulcs, mert a Tiszta Igazság és az Igaz SZERetet mindig kéz a kézben járnak, hisz Egyazon Tiszta Forrásból, a Teremtőnktől Erednek.

VILÁGUNK, a Lelkünk és Önvalónk, fizikai síkon megmásíthatatlan, Legigazabb TÜKRE, kollektívan és egyénre szabottan is.

Egyedül a magunkban végzett, SZERetet által vezérelt, Lélekszintű, minőségi változás hozna pozitív eredményt. Napjainkban viszont, már csak Egyéni Életekre leszűkülve, a Végidőre való tekintettel.

Mindig is az Egyéni Megváltás volt lehetséges, de évtizedekkel és századokkal ezelőtt, még az Egyénileg magukat Megváltottak összefoghattak volna, hogy Ébren-alvó Embertársaikat felkarolhassák valamint Gyermekeiket SZERetettel az Igazságra nevelve Életben Tarthassák AZT és tovább adhassák a következő Nemzedéknek.

Ezt viszont SENKI nem Tette meg, aminek közvetett FELEL ŐSEI az Egyén ŐSEI a szülők, nagyszülők… a közvetlen FELELŐS pedig az Egyén MAGA.

Itt mindenki Teremtővé akar válni sőt, már annyira isteninek és fénytől ragyogónak képzelik magukat a sokak, miközben az egyénből még EMBERRÉ SEM érlelődtek, nemhogy nagybetűs JÓ EMBERRÉ!

Teremtői és IstenGyermeki Minőségbe emelik Önmagukat, mialatt ÉRZELMEIK a sötét Szellemiséget hizlalják, ezzel Önmaguknak újabb hazugságokat és borzalmakat Teremtve.
Ilyen csaknem MINDEN spirituális “Tanító” és úton járó, Gondolataik és kimondott Szavaik, a legkisebb mértékig sincsenek szinkronban a Teremteni Képes Érzelmeikkel, mert egyik teljességgel Meghazudtolja a másikat, így a Hazugság legsűrűbb hálóját fonják maguk és követőik köré.

Az az ember, Aki önmagán dolgozva eljut arra a szintre, hogy az Életet Tápláló  GONDOLATAI, kimondott Bölcs SZAVAI és Segítő, Jó CSELEKEDETEI AZONOSAK, a belőle ki és szétáradó őszinte ÉRZELMEIVEL, tehát nem hazudtolja meg egyik a másikat, már az Igazságra Befogadó, jó úton jár.

Aki nem azt mondja és teszi, amit  valójában Érez és magából kiáraszt, az a maga által  manifesztált hazugságban élve fosztja meg önmagát az Igazsághoz való mindennemű jogától.
Ennek közvetlen okozója mindig az ember MAGA, hiába is mutogat például, a kizsigerelő politikusokra, a kapzsi főnökére, az irigy szomszédokra, a hűtlen férjre vagy a csúnya háttérhatalomra, mert amennyire negatív hatással van mindez Életére, ugyanannyi részt vállalt ennek megteremtésében is hazug, negatív Érzelmei által.

Amennyi pozitív változást akarsz a Téged körbeölelő Világban és közvetlen környezetedben elérni, UGYANANNYI pozitív változást kell(ene) Magadon dolgozva végbevinned, hogy Végre Jogot Formálhass Lelkednek az Igazságra és a helyes úton haladhass a Valós Cél FELÉ.

Akit még mindig elkerült a már kendőzetlen hazugság Felismerése és az Anyagi GAZdagságra törekszik földi útján, az mindig is jogfosztott marad saját Érzelmei által a Mindenre Megoldást nyújtó, felszabadító Igazságtól.
Az Anyag csupán egy eszköz lett volna a Lélek újjászületéséhez, de ebben a világban minden mást elsöpörve ült az Itt Lét Céljának hamis, aranyozott Trónjára.

Mára az Anyag lett az, amit az emberiség, annak hipnotikus bűvöletében, ÉletCélként vadászik MINDENÁRON, a LELKE megmentése helyett!

Ezért a Bölcs mondás, hogy “Eladta a Lelkét”, amit a mai kor nemzedékei szinte kivétel nélkül végrehajtottak.
Nem az Életminőség , hanem a LÉLEKminőség Emelésére kellet volna elsősorban törekedni…

Az Igazság feltárásához és befogadásához elengedhetetlen a hazugságtól való elfordulás.
Enélkül képtelenség értelmezni és Befogadni azt egy Hazug Szellemiséget Élőnek. Nincs az a Szellemi Kalapács ami beleverné, mert a Hazugság Lakatja Zárja az EZT Befogadni képes Szívét.
Ezért is halkultak el mára a közösségi portálokon, a Tiszta Igazság VALÓDI Hírnökei és vált teljességgel okafogyottá annak a világhálón való rendszeres,nyilvános Hirdetése, mert ez olyan mintha egy zárt kocsiba akarnánk beültetni valakit, aminek a kulcsa az illető zsebében lapul, de nem hajlandó elővenni.

Így ez a továbbiakban csak egy céltalan próbálkozás lenne, mert az embereknek, az Igazsághoz ELŐSZÖR Jogot kellene formálni a benső Változással, hogy annak Befogadójává váljanak. De ehhez hiányzik a valódi HajtóErő, az anyagimádó, a hazugságnak ezzel Elkötelezett, kővé dermedt Szívükből, mindennemű Szabad, JÓRA való AKARAT.

Viszont most a hazug Világesemény sorozatok által felébresztett, gonosz, pusztító, Egymásnak eső és romboló Emberi Érzelmek egy olyan gonosz, pusztító és romboló, váratlan Természeti Katasztrófát manifesztáltak, Teremtettek, ami hamarosan megfosztja az Anyag Hű Imádóitól, az Anyagba mélyen beleragadt Emberiség nagy részétől, az eddigi Életük alatt hajszolt halott és poshadt  gyümölcseiket…

Egy nem várt nyomorúság és szenvedés érkezik, amely az asztrál Térben már egy ketyegő  bombaként várakozik és egyre csak dagad, a felgyülemlett Emberi gyűlölet Érzelem Hullámai által s készül váratlan berobbanására, a fizikai síkra való BECSAPÓDÁSRA.

Mindezen sötét események által, a komfortzónájától, az Anyagtól megfosztott, Hazugságot Élő Lélek ezzel egy utolsó lehetőséget kap, hogy jogot formáljon magának az Igazságra, megmaradt Emberségével, a mélyről előásott Szívének még a SZERetettel együtt dobogó apró darabjaival és a Teremtőbe vetett Hitének halvány foszlányaival.

Ez a küszöbön lévő Időszak lesz az Apokalipszis negyedik Lovasa által ábrázolt utolsó világesemény, melyet az antikrisztus “bevonulása” követ.  
Mindezen, Emberi Érzelmek által megteremtett sötét és nyomorúságos események, mind a Szelektálódást, az Emberek, saját Mag(j)uk általi, Végső Kiválasztódását szolgálják.
Magyarán, aki eddig Szabad Akaratából nem választott konkrétan, ezáltal Egyértelmű Döntésre kényszerül.

KiválasztÓDás!
Tehát nem a Teremtő, vagy bármely Felső Égi Erő Dönt a Te További, Korszakzárás utáni Sorsodról, hanem Te magad választod  Szabad Akaratból a holnapod poklát vagy annak Paradicsomát.

Az utóbbihoz viszont Szükség lesz a magadon történő, GYÖKERES pozitív változáshoz, mert az Igazságtól Jogfosztottan csak az előbbi kapu tárul ki számodra és addig vándorolsz a fejlődésed további, kínokkal teli nehéz szakaszain, míg végre Szabad Akaratoddal Élve, Tiszta Szívvel jogot Formálsz Magadnak az Igazsághoz.

Összefoglalva…
Válaszd, Tápláld és Éld az Élet Ellenes helyett az Életet, a hazugság helyett az Igazságot, a közöny helyett a Valódi SZERetetet, mert Döntéseddel, Te magad bélyegzed meg Sorsod és Lelked közel és távoli jövőjét, Korszakváltás révén, MOST nagyon hosszú időre és Te Magad döntöd el, Szellemi-Lelki Minőséged és Szíved Tisztasága  szerint, HOVA is kerülsz…

Írta: Léda Cseke

About Author

Felhasználási feltételek
KÉRJÜK FOGADD EL A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEINKET és irányelveinket!
A honlapunkra való belépéssel elfogadod a felhasználási feltételeinket és irányelveinket, valamint igazolod, hogy elmúltál 18 éves. Ellenkező esetben kérjük hagyd el az oldalt!
Overlay Image
Felhasználási feltételek
KÉRJÜK FOGADD EL A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEINKET és irányelveinket!
A honlapunkra való belépéssel elfogadod a felhasználási feltételeinket és irányelveinket, valamint igazolod, hogy elmúltál 18 éves. Ellenkező esetben kérjük hagyd el az oldalt!