MatrixHungary

A tudás szabaddá tesz!

Kezdőlap » Blog » Az Emberiség TÜKREI

Az Emberiség TÜKREI

A világban zajló hazug esemény sorozatok, csupán az emberek
EGYMÁS és a Teremtett ÉLŐVilág IRÁNTI Érzelmeinek, VALÓS
szándékainak, a fizikai síkra való kivetülése.
Ahogy mélyen legbelül, az Ember viszonyul Embertársaihoz és
környezetéhez, UGYANAZT kapja vissza, UGYANÚGY idomul hozzá
és formálódik körülötte a világ és annak minden egyes
eseménye is.
Magyarán, itt minden történés, az Emberiség SAJÁT
Teremtése. Kollektív és egyéni szinteken egyaránt.
A világ egy TÜKÖR, mely mindenkinek, egy az egyben, a Benne
Lakozó, akár még számára is ismeretlen, elpalástolt
Lélekminőségét mutatja, immáron kendőzetlenül.

Bármennyire is hihetetlen, az életellenes háttérhatalom, a hazug
irányítás, a kizsigerelő kormányok és megnyomorító rendszerek,
csupán az Emberiséggel teljesen AZONOS erényeket hordozva,
KIVITELEZIK a társadalom, SAJÁT Érzelmi Teremtéseit. NEM rájuk
kell mutogatni, hanem mélyen MAGUNKBA nézni!

AMILYEN a NÉP Lélekminősége, UGYANOLYAN lesz az őt
irányítók irányultsága is!
Élhető Jó Világot csak nagybetűs JÓ EMBEREK tudnak
TEREMTENI, viszont korunk anyagba ragadt nemzedékei sajnos a hazug rendszert és ezzel a pusztítást választották.

Ennek felismerése nélkül nem beszélhetünk VALÓDI
Ébredésről, a fizikai síkon észrevételezett hazugságok kielemzése és
kivesézése, csak a felszín szánalmas és céltalan
kapargatása. Az Emberiség azt az OKOZATOT nehezményezi, aminek Ő maga (!) az EGYEDÜLI OKA és OKOZÓJA!

Nem beszélve korunk hamis, önámító spirituális, magasztosan
félrevezető tanairól, a hazug vallásokról vagy az ezospiri
new age önszerető, meditatív maszlagokról.
Minden internetes, rendszer adta “tudás” egy tévedésekkel
teletűzdelt zsákutca. Az internet nem más, mint az “ördög”
Akashája.

A közelmúltban és napjainkban zajló események, nagyon fontos
üzeneteket hordoznak, SEGÍTSÉGKÉPP és SZIMBÓLUMKÉNT is
magukban, hogy VÉGre szembesüljünk önmagunkkal, a rendszer
adta, mára MINDENBEN HAZUG Életünkkel, sorozatos Tévedéseinkkel, az
évtizedek alatt belénk vert hamis Értékrenddel és a megannyi
beteg téveszmével.

Íme egy kisebb csokor, az Emberiség világszintű Érzelmi
Teremtéseiből, melyek kiválóan szemléltetik mi miért van és
ebből adódóan, mi várható, mire is számíthatunk…

A Great Reset – Új Világrend kódolt üzenete. A NAGY TÖRLÉS és a Nagyszerű Újraindítás!
Hahóó, ÉBRESZTŐ!!!

A Korszakváltás küszöbén, a VÉGIDŐKBEN vagyunk, melyet a
Korszak csúfos lezárása követ, amikor már nincs mit tenni és
mindenki a Szellemi – Lelki MINŐSÉGÉNEK megfelelő helyre
kerül!
Aki nem lépte meg a kellő szintet EMBERSÉGBŐL, arra egy
szenvedésekkel és kínokkal teli, nagyon hosszú időszak vár,
hisz elölről kezdi azt az évezredes fejlődési folyamatot, melyet
Emberi Létben, MOST kellett volna lezárnia!
A tudás maga SEMMIT nem fog számítani, EGY dolog mérvadó,
hogy MI lakozik a Szívekben, Lelkekben!

A rendszer, az elmúlt évszázadokban, jó okkal dobta be
számtalanszor a Világvége sztorit, hogy amikor tényleg
időszerű lesz, már mindenki csak  legyintve, cinikusan pofán röhögje
és senki ne vegye komolyan.
Sikerült is nekik!

Az Újrakezdés az Új Korszakban, viszont valóban NAGYSZERŰ
lesz, hisz az alapító társadalmat, csak és kizárólag a Tiszta
Lelkű és Igaz Szívű, NAGYSZERŰ Emberek fogják alkotni. Ezen
kell(ene) mindenkinek dolgoznia, erre kellene törekedni, MINDEN MÁS
MÁSODLAGOS!
Aki bármely negatív Erényt, akár a legapróbb csírájában is
magában hordoz, oda NEM kap belépést.

A Korona vírus üzenete.
A Korona, a mindenek feletti hatalom legfőbb jelképe.
Az Emberiség, mások iránti közönyös Önérdekéből
eredően,
PUSZTÍTÓ VÍRUSKÉNT rendeltetett maga alá MINDEN MÁS ÉLŐT
ebben a Világban.

Földünk legnagyobb hóhérja és halálosztója, az EMBER maga,
földön, föld alatt, vízen, levegőben pusztítja a Teremtett
Élőt és Egymást, ezért is került a fejére a HALÁL
KORONÁJA.

Az Emberiség, sajnos nem is sejti, hogy a Vele egykor
Szimbiózisban Létező Égi Teste, vagyis a Föld kizsigerelésében,
Mérgezésében és Pusztításában való KÖZVETETT
részvételével
mint pl. a hal és húsfogyasztás, a rovarvilág, rágcsálók
tömeges irtása, az Erdőirtás… – egyenes arányos
Mértékben,
saját földi TESTÉT és LELKÉT-SZELLEMÉT amortizálja, építi
LE, Pusztítja és Mérgezi.

A PCR tesztek üzenete…
Minden pillanatunk és döntésünk egy TESZT, a napi szintű Jó
vagy rossz döntéseinkkel, a számtalan TESZTTEL, MOST pecsételjük
meg Lelkünk további Sorsát, annak Paradicsomi vagy pokoli
állapotát a közeljövőben kezdődően, nagyon hosszú időre.

A háború üzenete.
Az elmúlt évek végterméke, ugyanis az egymással háborgó,
gyűlölködő és HÁBORÚZÓ Emberi Érzelmek – Oltott –
Oltatlan – sikeresen manifesztálták magát a HÁBORÚT, melyből rákos
sejtként burjánzott ki és az egész világon elterjedt
(V)ÁLSÁG, mára mindenkit érint. Veszélyben az ÉLET (a megélhetés) mert
ez valójában a LÉLEK VÉGső ÁLSÁGÁT és VÁLSÁGÁT
szimbolizálja, hisz annak megmentése (lenne) az egyedüli TÉT.

A népszámlálás, népszavazás és VÁLASZTÁSOK üzenetei.
Az Ember, Szabad Akaratával Élve, Ő maga dönt arról, KIRE
vagy kikre bízza saját és Gyermekei Életét, Biztonságát,
Egészségét, Oktatását, Jövőjét…
Ki vagy kik szerint formázza Értékrendjét, morális nézeteit,
KINEK vagy kiknek akar megfelelni, KIT szolgál, kit Él,
Táplál, fizet és ezáltal KIT is Éltet a mindennapjaiban?

A Teremtőt, a Világosságot, az Igazságot, az ÉLETET?
Vagy a rendszert, a sötétséget, a hazugságot és a
pusztítást?
Nos a népszámlálás által, mindkét OLDAL megszámlálta az
ÖVÉIT, hogy egytől-egyig, PONTOSAN szamba vételezhesse a
jelenlegi SZÁMONTARTOTTAKAT…


A robotizálás, transzhumanizmus üzenete.
Kiválóan szemlélteti a Teremtett Világgal egykor
szimbiózisban,
EGYMÁST segítve létező Emberiség, mára végképp Lélektelenné,
mesterségessé és ÉRZÉKETLENNÉ válását. Az Ember mára
ugyanolyan közönyös lett más Érző Lényekkel szemben, mint
egy ÉLETTELEN ROBOT. Égi Testünk kipusztított Erdői, legyilkolt Állatai,
szennyezett Vizei, mérgezett Levegője és a sorozatos hazug
Világesemények….
szinte már ORDÍTVA SZIMBOLIZÁLJÁK, MAGÁT az elbukott, anyagba
ragadt EMBERT, elkorcsosult, sötét Lelkét-Szellemét,
Közönnyel élt kemény Szívét és Beteg Testét-Elméjét.

NE ÖLJ! E felett mindenki olyan könnyedén, képmutatóan és
közönyösen átsiklik a “szeretet” szent nevében.

Az Emberiség csak néhány éve kezdett álmos szemekkel
pislákolni, hogy valami nem stimmel és fogalma sincs arról, hogy a rendszer által már ÉVEZREDEK óta át vagyunk MINDENNEL verve, csak a
VÉGéig TUDATOSAN és ügyesen palástolták mindezt!
A rendszer soha nem volt ÉRTÜNK, hanem mindvégig ELLENÜNK,
hisz kivétel nélkül, MINDEN egyes eszköze, a Lélek ELBUKÁSÁT
szolgálja.

Az Apokalipszis pontos jelentése, hogy MINDENRŐL lehullik a
LEPEL, az IGAZSÁG VÉGre felszínre tör! EZ sem véletlen, hanem nagyon
is TUDATOS, ezt éljük MOST.
APOKALIPSZIS van!
Az Apokalipszist azért keverik sokan a Természeti
Kataklizmával,
mert legtöbbször e kettő, kéz a kézben jár a Törlést
megelőzően. A Természeti kataklizmák nem csupán a kiválasztódást, hanem azon
mélyen alvó, újgazdag réteg felrázását is szolgálják,
akiket a Válság anyagszinten nem érintett és továbbra is közönnyel
viseltetnek, szükségben lévő Embertársaik és a világ dolgai
iránt.

Az (áll)tudomány, az eugenetika, a mesterséges intelligencia
és a gyomorforgató lmbtq+ üzenete…
Amikor az Életet és a Természetet eredendően segítő és
alázattal megbecsülő Ember, végérvényesen eladja a Lelkét,
a hazug rendszerdogmákkal megalkudva, végképp szembemegy az
Élettel, a Természettel és a Természetessel s ezáltal a Teremtőjével
úgy, hogy ráadásul fel sem ismeri, nemhogy beismerné mindezt,
majd VÁLTOZTATNA azon.

A feladat az lett volna, hogy Egymást Segítve, EGYMÁSÉRT
Létezzünk, nem pedig Egymáson átlépve, Egymást eltaposva,
Egymással versengve, Egymást átverve és megvezetve,
EGYMÁSBÓL és mások nyomorából nyerészkedve Éljünk.

Így nem csoda, hogy szinte senki nem talált vissza az Igazság
ŐsForrásába, magához a Teremtőhöz, Akinek, mindenre
kiterjedő Tiszta Igazságát, egyetlen földi írás SEM tartalmazza.

A Teremtő, maga az Igaz SZERetet és a Tiszta Igazság, akihez
BÁRKI közvetlenül kapcsolódhat, akinek ÉRTELEMSZERŰEN, Igaz a
Szíve és Tiszta a Lelke. Aki mindenekelőtt, Ö hozzá törekszik, hisz
tégy egy lépést Ő felé és Ő százat lép Te feléd. Ez
lenne mindenki egyetlen ÉLETFELADATA.

Viszont, amikor szinte az egész Népesség, a szöges
ELLENTÉTÉT
teszi annak, amiért eredendően ITT van, akkor teljességgel
okafogyottá válik az ITT tartózkodás és a KIVÁLASZTÓDÁS
után megtörténik a fizikai síkon való TÖRLÉS, majd a nagy
ÚJRAINDÍTÁS.

Most ennek a küszöbén vagyunk, az EZT felvezető hazug és
Életellenes VÉGIDŐS események, a vírussal kezdődően, pedig
mind a Lélek felrázását és a SZELEKTÁLÓDÁST szolgálják.

Azt a kis IDŐT, ami még adatik, a világi dolgok,
felháborodott, értetlen és céltalan reszelgetése helyett, érdemes lenne
VÉGre a magunkban VÉGzett, nagybetűs  EMBERRÉ VÁLÁSRA fordítani és
az ÉLETET VÁLASZTANI.  ????.

Írta: Léda Cseke

About Author

Felhasználási feltételek
KÉRJÜK FOGADD EL A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEINKET és irányelveinket!
A honlapunkra való belépéssel elfogadod a felhasználási feltételeinket és irányelveinket, valamint igazolod, hogy elmúltál 18 éves. Ellenkező esetben kérjük hagyd el az oldalt!
Overlay Image
Felhasználási feltételek
KÉRJÜK FOGADD EL A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEINKET és irányelveinket!
A honlapunkra való belépéssel elfogadod a felhasználási feltételeinket és irányelveinket, valamint igazolod, hogy elmúltál 18 éves. Ellenkező esetben kérjük hagyd el az oldalt!