Loading...

Az Apokalipszis Lovasai

Az Apokalipszis lovasait, nem szó szerint kell érteni ésértelmezni. A lovasok, nem személyeket, hanem a Végidő, egészVilágra kiterjedő ESEMÉNY sorozatát rejtik "kódoltan"magukban, pontos időrendi sorrendben. Fontos lenne tudni, hogy itt kivétel nélkül MIND...

Az emberiség igazsághoz val...

Korunk és múltunk Tévúton járó Nemzedékei az Igazság Jogától való megfosztottságban tévelyegnek már hosszú idők óta. A mai kor néhány generációja már a Teljes és Totális Hazugság végleteiben, vakon tobzódva menetel a szakadékba. Ha kifognék egy kívánságoka...

Az Emberiség TÜKREI

A világban zajló hazug esemény sorozatok, csupán az emberekEGYMÁS és a Teremtett ÉLŐVilág IRÁNTI Érzelmeinek, VALÓSszándékainak, a fizikai síkra való kivetülése.Ahogy mélyen legbelül, az Ember viszonyul Embertársaihoz éskörnyezetéhez, UGYANAZT kapja vissza, U...