MatrixHungary

A tudás szabaddá tesz!

Kezdőlap » Blog » Erre kéne büszkének lönni az amerikaiaknak? (Kazettás bomba)

Cluster bomb, Luang Prabang, Laos

Erre kéne büszkének lönni az amerikaiaknak? (Kazettás bomba)

Pár napja olvastam, hogy Zelenszkíj elnök kérésire az Ëgyesült Államok olyan kazettás bombákat ad az ukrán fegyverös erőknek, amiknek a használatát a 2008 évi dublini ëgyezmény betiltotta, noha az Ëgyesült Államok nem írta alá az ëgyezményt. Most mégsë a jogi részit próbálom feszögetni ennek az utálatos segítségnek, hanem szeretnék mögosztani veletök ëgy szomorú esetöt.

Körülbelül 16 éve történt. Thaiföld északi részin vót dógom a Rotary Club képviseletibe’. A Myanmarbúl átszökött sán, liszu mög karen menekülttáboroknak készültünk segítségöt nyútani generátorok adományozásával mög telepítésivel. Ezöknek a mönekülteknek Myanmarba’ ugyanolyan sorsuk vót mint a Donbasszba’ élő oroszoknak, akiket a magukat fölsőbbröndűeknek képzelő ukránok hátrányosan mögkülönböztettek mög kizsákmányoltak, na mög üldöztek is. Csak éppen náluk a myanmari katonaság végezte a tisztogatásokat mög a kivégzésöket. Ezér’ köllött nekik aknamezőn körösztül átszökni a myanmari-thai határon.

Amikor a dzsungelbe’ lévő Paeing-Long-i táborba mögérköztem, ëgyszerűség, tisztaság mög rönd fogadott, de én is mint ëgy ëgyszerű embör möntem közéjük, így mást nem vártam.

Beszélgettünk tolmács segítségivel mög bejártuk a tábort. A tábor a myanmari határtul nem messze ëgy erdei tisztáson vót. Ahogy a tisztás széle felé haladtunk, öt vagy hat nagyon szép arcú, de ëgyszerű őtözetű lánnyal mög fiúval tanálkoztunk. 13-15 év körüliek löhettek. A szépségüket viszont valami nagyon mögcsorbította. Mindëgyiküknek vagy az ëgyik keze, vagy az ëgyik lába hiányzott. Udvariasan üdvözöltek bennünket, oszt beszédbe is elegyödtünk velük a tolmácsunk segítségivel, amikor az ëgyik szép kislány nekünk szögezte a kérdést, hogy hát hunnan is gyüttünk mink. Válaszoltam neki, hogy a partneröm, aki cserediák vót, Magyarországrul, én mög az Ëgyesült Államokbul. Ëgy pillanatra néma csönd lött, de a kislány, aki a kérdést föltötte, bátor teremtés vót, oszt így szólt hozzám: „Hát akkor tessék jól mögnézni bennünket! Pontosan azér’ nézünk így ki, mög azér’ vagyunk itt, mer’ a maguk kormánya adta a kazettás bombákat mög a botlódrótos aknákat a myanmari katonáknak, amit azok azér’ dobtak lë vagy raktak lë, hogy mögakadályozzanak bennünket a mönekülésünkbe’, pedig ezök használatát a nemzetközi ëgyezményök tiltják.

A vád személy szerint nem neköm szólt, hanem úgy tünt, hogy ëgy hírvivő futárra várt, akinek a szerepit föl is vállaltam, ha nem is fölkérésre, hanem inkább a lelkiismeretöm parancsára. Belegondoltam, hogy hogy érözte magát az a gyerök, aki a tükör előtt állva rágondolt, hogy a robbanás előtt milyen szép teremtés vót, oszt milyen boldog asszony vagy embör löhettött vóna, ha korábbi tükörkép valósult vóna mög.

Utána azt is mögtudtam, hogy mit csinálnak űk itt. Hát dógoztak. Vót ëgy ëgyszerű műhelyük, ahun műlábakat mög műkezeket csináltak a többi szöröncsétlennek, akiknek valami végtagját lëszakította a bombarobbanás. Vót ëgy fölnőtt vezetőjük, aki mögtanította űket, hogy hogy csinálják ezöket művégtagokat, amik valószínűleg nem vótak olyan alaposan kidógozva mint a modern gyári műlábak mög műkezek, de a célnak mögfeleltek.

Most Biden elnök úgy döntött, hogy fütyül a nemzetközi tiltásra, ilyen kögyetlen hadieszközökkel fogja segíteni az ukránokat hasonló sorsot szánva az oroszoknak, mög löhet, hogy saját népüknek is.

Ami ëngöm illet, nem szeretnék látni ëgyetlen oroszt vagy ukránt së, akit ezek a borzalmas hadieszközök mögcsonkítottak vagy mögcsonkítanak. Ezök után fölmerül bennem az a kérdés is, hogy hun van Joe Biden igazi helye – a Fehér Házba’ vagy a bolondok házába’?

Keoniokamoku 2023. július 17.

About Author