MatrixHungary

A tudás szabaddá tesz!

Kezdőlap » Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

A MatrixHungary igazságkutató társaság internetes felületeinek (www.matrixhungary.hu, www.media.matrixhungary.hu és az összes jövőbeli aldomain amit készítünk), valamint közösségi oldalainak (Facebook, Twitter, MeWe, Telegram, Tiktok, Gettr, VK és amin a jövőben jelen leszünk) minden bejegyzése, cikke, oldala, hanganyaga, videója, képe és bármi ami tőlünk származik csupán a véleményünket tükrözi, melyet véleményként és nem tényként tálalunk! Felületeinken saját tényállítás nem történik!
Véleményünk a saját gondolataink, nézőpontunk és meglátásaink kivetülése. Hírportálunkon, Videómegosztónkon és a közösségi oldalakon vállalt megnyilvánulásaink csupán a társaságunk véleménye, melyre nem médiaként, hanem blogbejegyzésként tekintünk. Társaságunk személyei nem újságírók és nem közszereplők, csupán hétköznapi emberek nem hétköznapi képességekkel, akik a MatrixHungary szárnyai alatt anonimként élnek a szólásszabadság jogával. Minden általunk megjelenített tartalom legyen az bárhol az interneten a “véleményünk szerint…” “titulusban” szerepel még akkor is, ha ezt külön nem említjük meg!

A MatrixHungary egy igazságkutató társaság, melynek online felületei alkalmasak arra, hogy a felhasználók hozzászóljanak a megjelenített tartalmakhoz, feltölthessék videóikat, és megmutathassák másoknak. Alkalmas továbbá egész estés filmek megtekintésére.

Szerkesztőink egy anonim privát klub tagjai, akik a szólásszabadsággal élve mondják el véleményüket főként politikai és társadalmi témákkal kapcsolatban.

Előfordulhat, hogy általános felhasználóknak feltöltési jogot adunk, hogy videóikat megjelenítsék nálunk.

Az MatrixHungary a felkerülő tartalmakat kifejezetten nem ellenőrzi, felettük törvényességi felügyeletet nem gyakorol, sem szerzői és szomszédos jogi, sem személyiségi jogi, sem egyéb tartalmi szempontból. Ugyanekkor vállalja, hogy amennyiben bármilyen tartalmával kapcsolatban harmadik személy hitelt érdemlően igazolja, hogy az számára jogsérelmet okoz, úgy legfeljebb 72, de jellemzően inkább 24 órán belül a tartalmat a felületeiről eltávolítja. Kapcsolattartói E-mail: matrix@matrixhungary.hu

A MatrixHungary online felületeit 18 évnél idősebb erős idegzetű nézőknek ajánljuk. Belépéseddel igazolod, hogy elmúltál 18 éves! Amennyiben még nem vagy 18, kérlek hagyd el az oldalt! Az erotikus tartalmakat, melynek célja kizárólagosan a szexualitás, nem engedünk megjeleníteni. Az ilyen tartalmakat töröljük.

A feltöltő felelős minden tartalomért, amit a MatrixHungary videóportálon, hírmegosztó és egyéb hozzákapcsolt oldalainkon (www.media.matrixhungary.hu, www.matrixhungary.hu, www.vip.matrixhungary.hu, www.matrixhungary.com, www.media.matrixhungary.com, www.forum.matrixhungary.com, www.vip.matrixhungary.com) elhelyez, legyen az videó, kísérő szöveg, leírás, címke, hozzászólás vagy bármi egyéb, ami most nem jutott eszünkbe, vagy később találjuk fel.

A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a felhasználó feljogosítja a MatrixHungary-t, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, válogatásait stb.) különböző internetes oldalakon vagy a hagyományos elektronikus médiában megjelenítse.
A videók környezetében hirdetések lehetnek láthatók. Ezek tartalmáért az MatrixHungary minden felelősséget kizár, kivéve a saját hirdetéseinket.

A szabad véleménynyilvánítás
A MatrixHungary igazságkutató társaság internetes felületeinek (www.media.matrixhungary.hu, www.matrixhungary.hu, www.vip.matrixhungary.hu, www.matrixhungary.com, www.media.matrixhungary.com, www.forum.matrixhungary.com, www.vip.matrixhungary.com, Facebook, Twitter, MeWe, Telegram, Tiktok, Gettr, VK és amin a jövőben jelen leszünk) minden bejegyzése, cikke, oldala, hanganyaga, videója, képe és bármi, ami tőlünk származik csupán a véleményünket tükrözi, melyet véleményként és nem tényként tálalunk! Felületeinken tényállítás nem történik!
Véleményünk a saját gondolataink, nézőpontunk és meglátásaink kivetülése.

Weblapunk és online felületeink működését a Magyar Alaptörvény 61. paragrafus (1.) bekezdése biztosítja:

“A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra “

Az EJEE 10. cikke alapján mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.

Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül.

Nézetei miatt senki sem zaklatható. Mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra; ez a jog magában foglalja mindenfajta adat és gondolat határokra való tekintet nélküli – szóban, írásban, nyomtatásban, művészi formában vagy bármilyen más tetszése szerinti módon történő – keresésének, megismerésének és terjesztésének a szabadságát is.

(a magánszféra védelmének megfogalmazható egy objektív védelmi szintje, ami az emberi méltóság. Ha a magánszférára irányuló behatás már az emberi méltóságot sérti, akkor az egyéni (szubjektív) érzékenységi küszöbtől függetlenül ez a korlátozás alapjog-sértő.)

A szabad véleménynyilvánítás az egyik alapvető emberi jog, a szólásszabadság része. A véleménynyilvánítás szabadsága, azt a morális jogot jelenti, hogy mindenki szabadon kifejtheti a véleményét.

Személyiségi jog
A MatrixHungary igazságkutató társaság egy anonim baráti szerveződés, akik időnként elmondják a véleményüket a világ eseményeiről. Nem vagyunk újságírók, így nem minősülünk közszereplőnek sem! Online felületeink egy közös személyes blogot alkotnak! Személyazonosságunk és minden személyi adatunk nem publikus, és védi a magánélet védelméről megalkotott törvény!

 1. évi LIII. törvény a magánélet védelméről: I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 2. Célok és alapelvek
 3. § A magánélethez való jog lényege, hogy azt – külön törvényben meghatározott kivételekkel – az egyén akarata ellenére mások ne sérthessék meg.
 4. § (1) Mindenkinek joga van arra, hogy magánéletét fokozott védelem illesse meg, és azt más előtt csak saját akaratából vagy törvényben meghatározott esetben fedje fel.
 5. A magánélet tiszteletben tartásához való jog
 6. § (1) A magánélet tiszteletben tartásához való jog célja, különösen a névviseléshez való jog, a személyes adatok, a magántitok, a képmás és hangfelvétel, a becsület és a jó hírnév védelme.

(2) A magánélet tiszteletben tartásához való jog megsértését jelentheti az egyén által különösen a magánélettel kapcsolatban megőrizni kívánt személyes adattal, titokkal, képmással, hangfelvétellel való visszaélés, vagy a becsület és a jó hírnév megsértése.

(3) Az interneten kizárólag magáncélból közölt személyes adat – a kötelező adatkezelés eseteit kivéve – az érintett egyértelmű hozzájárulásával használható fel.

 1. A kapcsolattartás tiszteletben tartásához való jog
 2. § (1) A magánközlések, az élőszóban, telefonbeszélgetés, hagyományos vagy elektronikus levelezés során vagy egyéb kommunikációs eszközök segítségével átadott magánjellegű információk a kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog védelme alá tartoznak. Az egyént fokozott védelem illeti meg mind a zaklatás hagyományos, mind a zaklatás valamennyi internetes formájával szemben.

(2) A kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog kiterjed a magánkommunikáció bármely módon történő megfigyelésével szembeni védelemre is.

III. FEJEZET

A MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG MEGSÉRTÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI

 1. A magánélethez való jog megsértésének személyiségi jogi jogkövetkezményei
 2. § (1) Akit magánélethez való jogában megsértenek, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.

(2) Aki a magánélethez való jogának megsértéséből eredően kárt szenved, a 12. §-ban foglalt igényeken kívül a Polgári Törvénykönyvnek a jogellenesen okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti a jogsértőtől kárának megtérítését, valamint külön törvényben meghatározottak szerint egyéb igényeket is érvényesíthet.

 1. A magánélethez való jog megsértésének egyéb jogkövetkezményei
 2. § Akit magánélethez való jogában megsértenek, a 12-13. § szerinti személyiségi jogi igényeken kívül külön törvényben meghatározottak szerint egyéb igényeket is érvényesíthet.