MatrixHungary

A tudás szabaddá tesz!

Kezdőlap » Irányelvek

Irányelvek

1. Anonimitás.

A MatrixHungary egy baráti társaság melynek tagjai anonim személyek.

Semmilyen körülmények között nem kérjük egymástól a társaságunk tagjainak személyes adatait, nevét, telefonszámát, email címét, semmit, így nem is adhatjuk ki harmadik személynek. Tiszteljük az anonim emberek személyiségi jogait, döntéseit és elvárjuk a saját anonimitásunk tiszteletben tartását!

2018. évi LIII. törvény a magánélet védelméről: I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Célok és alapelvek

  • A magánélethez való jog lényege, hogy azt – külön törvényben meghatározott kivételekkel – az egyén akarata ellenére mások ne sérthessék meg.
  • Mindenkinek joga van arra, hogy magánéletét fokozott védelem illesse meg, és azt más előtt csak saját akaratából vagy törvényben meghatározott esetben fedje fel.
  • A magánélet tiszteletben tartásához való jog
  • A magánélet tiszteletben tartásához való jog célja, különösen a névviseléshez való jog, a személyes adatok, a magántitok, a képmás és hangfelvétel, a becsület és a jó hírnév védelme.

A magánélet tiszteletben tartásához való jog megsértését jelentheti az egyén által különösen a magánélettel kapcsolatban megőrizni kívánt személyes adattal, titokkal, képmással, hangfelvétellel való visszaélés, vagy a becsület és a jó hírnév megsértése.

Az interneten kizárólag magáncélból közölt személyes adat – a kötelező adatkezelés eseteit kivéve – az érintett egyértelmű hozzájárulásával használható fel.

A kapcsolattartás tiszteletben tartásához való jog

A magánközlések, az élőszóban, telefonbeszélgetés, hagyományos vagy elektronikus levelezés során vagy egyéb kommunikációs eszközök segítségével átadott magánjellegű információk a kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog védelme alá tartoznak. Az egyént fokozott védelem illeti meg mind a zaklatás hagyományos, mind a zaklatás valamennyi internetes formájával szemben.

A kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog kiterjed a magánkommunikáció bármely módon történő megfigyelésével szembeni védelemre is.

2. Témánál maradunk!

Weblapjaink témája szorosan összefügg a hazaszeretettel, emberséggel, egészséggel, bel – és világpolitikai eseményekkel, humorral. Nem engedünk megjeleníteni e témáktól eltérő tartalmakat.

3. A szabad véleménynyilvánítás.

Weblapunk és online felületeink működését a Magyar Alaptörvény 61. paragrafus (1.) bekezdése biztosítja. Tiszteletben tartjuk a véleménynyilvánítás szabadságát és elvárjuk a mi véleményünk tiszteletben tartását.

“A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra “

Az EJEE 10. cikke alapján mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.

Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül.

Nézetei miatt senki sem zaklatható. Mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra; ez a jog magában foglalja mindenfajta adat és gondolat határokra való tekintet nélküli – szóban, írásban, nyomtatásban, művészi formában vagy bármilyen más tetszése szerinti módon történő – keresésének, megismerésének és terjesztésének a szabadságát is.

(a magánszféra védelmének megfogalmazható egy objektív védelmi szintje, ami az emberi méltóság. Ha a magánszférára irányuló behatás már az emberi méltóságot sérti, akkor az egyéni (szubjektív) érzékenységi küszöbtől függetlenül ez a korlátozás alapjog-sértő.)

A szabad véleménynyilvánítás az egyik alapvető emberi jog, a szólásszabadság része. A véleménynyilvánítás szabadsága, azt a morális jogot jelenti, hogy mindenki szabadon kifejtheti a véleményét.

4. 18 éven felülieknek!

Weblapjainkat kizárólag a 18. életévét betöltő erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk! A felhasználási feltételeink elfogadásával az olvasó igazolja, hogy elmúlt 18 éves. Komolyan vesszük a korhatár besorolást, hiszen tartalmaink alkalmasak lehetnek a nyugalom megzavarására. Ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy egy 18. életévét be nem töltő személy regisztrált, a regisztrációját töröljük. Amennyiben gyermeke regisztrációval rendelkezik nálunk, kérem jelezze a matrix@matrixhungary.hu címen!

5. Az igazság mindenek felett.

Nem engedünk megjeleníteni az oldalainkon hazugságot! Habár olykor a hazugságot és az igazságot olykor csak egy vékony határ válassza el, és más más nézőpontból eltérő lehet ennek megítélése, ebben az esetben élünk a szubjektív megítélési képességünkkel, hogy mi, a saját szemszögünkből eldöntsük, mi igaz és mi nem. Fontos számunkra, hogy minőségi moderátorok legyünk és ne cenzorok.