MatrixHungary

A tudás szabaddá tesz!

Kezdőlap » Blog » A herszoni ukrán véres megtorlás

A herszoni ukrán véres megtorlás

Közzétettem a Herszoni megtorlásokról, kivégzésekről készült fényképeket, videókat. Azóta a véleménycenzúrával élő Facebook nem enged visszatérni a fiókomba.

A “PUTYIN ZSARNOKSÁGA ALÓL FELSZABADÍTOTT HERSZONBAN” FELÚJÍTOTTA MŰKÖDÉSÉT NOVÁK KATALIN “MŰKÖDŐ DEMOKRÁCIÁJA” (CINIZMUS)

Látni fogjuk, hogy hogyan.

Előrebocsátom: aki ezt működő demokráciának nemcsak tartja, de nyilvánosan még nevezi is – főleg, hogy ráadásul még vezető politikusról is van szó – annak tiszta szívemből kívánom, hogy A SAJÁT BŐRÉN TAPASZTALJA MEG “MŰKÖDŐ DEMOKRÁCIÁJÁNAK” MINDEN GYÖNYÖRŰSÉGÉT! Egyet se merjen kihagyni közülük!

Innentől jöjjön az I. – IV. rész

(…)

Miután Novák Katalin asszony “működő demokráciájának” hadserege, a történelem kegyéből, visszatérhetett a “Putyin zsarnoksága” alól felszabadított Herszonba, a városban újra működésbe léphetett a “demokrácia”. Így.

Meglakoltak azok, akik örvendezni merészeltek annak, hogy városuk, egy évszázadnyi idegen fennhatóság, nyolc évi rémuralom után visszatérhetett a “hazai kikötőbe”. Együttműködtek a sajátjuknak tartott hatóságokkal, elfogadtak humanitárius segítségüket. Uram bocsá’ – még arra is vetemedtek, hogy népszavazást szervezzenek a “hazatérésről”. Még Herszonban is a voksok több mint 70 százaléka erre esett. A kikötözött embereknek lehúzott nadrággal, étlen-szomjan
kellett és kell tűrniük megaláztatásukat, a rúgásokat, az ütlegeket, a köpködéseket. Némelyek száját is betömték, hogy ne szólhassanak az arra haladókhoz.

https://photos.app.goo.gl/2gHHWCq7ZrGyua1a8

És ez még messze nem a legszörnyűbb. Herszonban, a környező településeken emberek tucatjait végezték ki. Mások nyomtalanul eltűntek. Ugyanezen okokból.

A működő demokrácia csapatai egy nap alatt 39 Herszonit végeztek ki. 74 embert pedig ismeretlen helyre hurcoltak. A kivégzésekről a város mentőszolgálatai adtak hírt

https://youtu.be/ZAkZNi6XOYc

És amikor a halálra sebzett fenevad tombol.

Sikeresen nyomul előre a Wagner csoport az ukránok által megszállt Artyomovszk (Bahmut) városában. Ahogy az lenni szokott, a fasiszta fenevad még olyankor is tombol, amikor a vesztét érzi. Sőt, olyankor leginkább.

Nem tudni például, mit vétett az a két civil, akiket – hátrakötött kezekkel, bekötött szemmel – egy ukrán katona taszigál keresztül a kertjükön át. Két géppisztoly sorozat, és a katona már egyedül tér vissza.

https://dzen.ru/video/watch/639f0e23239e7c686e420b9e?share_to=link

II.

Akik szerint a gonosz, imperialista Putyin brutálisan, minden indok nélkül rohanta le a szegény, ártatlan – mint a ma született bárány – ukránokat, nézzék meg figyelmesen, próbáljanak azon elgondolkodni (már ha ez egyáltalán sikeredik): mégis, miért tartotta szükségesnek, hogy BEAVATKOZZON HONFITÁRSAINAK VÉDELMÉBEN.

Igen, védelmében.

Nos, amit itt látunk, nem kevesebb, mint ÍZELÍTŐ ABBÓL: MI VÁRT VOLNA A DONBASSZ NÉPÉRE, HA OROSZORSZÁG TÉTLENÜL FIGYELI: MI FOLYIK HONFITÁRSAIVAL, HATARAINAK KÖZVETLEN SZOMSZÉDSÁGÁBAN. Mert Ukrajna, és annak nyugati mentorai sohasem csináltak abból titkot: milyen sorsot szánnak a Donbassz és az anyaország oroszainak.

A Nyugat, továbbá Novák Katalin mintaszerűen működő demokráciája ÉVEK ÓTA HAJTOGATJA: KATONAI GYŐZELME ESETÉN VÉRFÜRDŐ, TÖMEGES MEGTORLÁSOK, ETNIKAI TISZTOGATÁS, az orosz lakosság elűzése, és hithű galíciai ukrofasisztáknak a helyükre költöztetése jut majd a visszahódított tartomány népének osztályrészééül.

Moszkvában, persze, látták ezt. De NYOLC ÉVEN KERESZTÜL próbáltak valamiféle békés, kompromisszumos, A NEMZETKÖZI JOG KERETEI KÖZÖTT MOZGÓ megoldást találni.

A Nyugat kórusban vádolja Oroszországot azzal, hogy ukrajnai műveleteivel MEGSÉRTETTE A NEMZETKÖZI JOGOT.

De, kérdezem én, hol ez a nemzetközi jog? Aminek része, például, az ENSZ Alapokmánya. Amely kimondja, hogy az államoknak joguk van védekezni a KÜLFÖLDI AGRESSZIÓ ELLEN, és ebben más országoktól segítséget – AKÁR KATONAI SEGÍTSÉGET IS – kérni. Illetve minden országnak joga van megadni az effajta segítséget.

Az ENSZ megalakulásakor a jó félszáz alapító tagállam aláírta ezt az okmányt. Közöttük az a két szovjetköztársaság – UKRAJNA és Belorusszia – is, amelyeket a Szovjetunió, alapító tagnak, magával vitt az alakuló világszervezetbe.

Mostanra azonban – főként az Ukrajnában folyó népirtó háború közepette – a Nyugat (véres) sárba tiporta a nemzetközi jogrendet. Helyébe a vadnyugati kocsmák ököljoga, az erősebb kutyának a joga lépett.

Miután ezt, nemzetközi méretekben, elérte – az erősebb kutya hozzálátott ahhoz, hogy A NEMZETKÖZI JOGRENDET FELVÁLTSA AZ ÁLTALA MEGALKOTOTT (ráadásul menet közben tetszés szerint váltogatott és belátása szerint alkalmazott) VALAMIFÉLE (a Jóisten tudja, miféle) “SZABÁLYOKKAL” “SZABVÁNYOKKAL”, “(európai / demokratikus, stb.) ÉRTÉKEKKEL”. AMELYEK SZABATOS MEGHATÁROZÁSA SEHOL, egyetlen nemzetközi alapokmányban SINCS KIBONTVA. Olyanok beszélnek “orosz agresszióról”, akik maguk 80 háborút robbantottak ki 1945 óta. Amely háborúkban emberek milliói vesztették életüket. A NEMZETKÖZI ALVILÁGGÁ SÜLLYEDT LIBERÁLFASISZTA NYUGAT VEZETŐ POLITIKUSAI – akikről, ha egy kicsit megvakarjuk a dolgot, akkor kiderül: voltak/lettek ők már tömeggyilkosok is, háborús bűnösök is, nemzetközi kalózok, banditák, gengszterek is, AKIK AZ ÁLLAMI POLITIKA SZINTJÉRE EMELTÉK A TERRORIZMUST: emberrablásokat, nekik nem tetsző külföldi állami vezetők likvidálását, az ebből a célból szőtt nemzetközi összeesküvéseket. És ezek oktatnak minket emberi jogokra, jogállamiságra, fosztanak meg minket, ezek ürügyén, nekünk jog szerint járó anyagi juttatásoktól!

Ezek papolnak arról, hogy Oroszország nemzetközi jogot sért. De hát, konkrétan melyik jogszabályt sértettek meg? Az Ukrajna NEMZETKÖZILEG ELISMERT HATÁRAIRÓL szólót? Nem más, mint Ban Ki Mun korábbi ENSZ-főtitkár jelentette ki: UKRAJNÁNAK NINCSENEK NEMZETKÖZILEG ELISMERT HATÁRAI.

III.

Vagy jogtalanul annektálták volna a Krím-félszigetet? OTT VOLT EGY NÉPSZAVAZÁS ARRÓL: AKAR-E A KRÍM VISSZATÉRNI OROSZORSZÁGHOZ, ahonnan Hruscsov akkori szovjet pártfőtitkár 1954-ben kiszakította, és – a vonatkozó szovjet alkotmányos és törvényi rendelkezéseket megszegve, a lakosságot meg nem kérdezve – az OROSZ KRIMET UKRAJNÁNAK AJÁNDÉKOZTA. És amiről végképp nem írt a nemzetközi sajtó: azon a 2014. március 16-i referendumon – a “visszatérés” mellett ARRA IS LEHETETT SZAVAZNI, HOGY A KRÍM, Szevasztopol városa MARADJON UKRAJNA RÉSZE. Hogy a lakosságnak miért csupán 2-3 százaléka választotta ezt a lehetőséget – nos, erről őket magukat kell(ene) megkérdezni. De ezt a Nyugat sohasem fogja megtenni. AZ EGÉSZ HAZUGSÁG-GÉPEZET ÖSSZEOMLANA, HA A KRÍMIEK MESÉLNI KEZDENÉNEK ARRÓL, HOGY MI MINDENT KELLETT ÁTÉLNIÜK 1991 – de különösen 2014 februárja – óta.

De ha a krímieknek nem volt joguk arról szavazni, hogy ÚJRAEGYESÜLNEK-E HATÁRON TÚLI NEMZET TESTVÉREIKKEL, akkor nézzük, hogyan egyesültek a keletnémetek nyugati testvéreikkel? Hogyan VÁLTAK KI SZERBIÁBÓL A KOSZOVÓI ALBÁNOK, ÉS ALAKÍTOTTAK ÖNÁLLÓ ÁLLAMOT?

NEM EMLÉKSZEM AZ ERRŐL TARTOTT NÉPSZAVAZÁSOK EREDMÉNYÉRE. Nem úgy zajlott-e mindez, hogy:

  1. Miután az NDK-ban, az 1990. március 18-i választást az ottani, jobboldali CDU nyerte meg, még két hónap sem telt el, és a nyugatnémet CDU-bol való Kohl kancellár bejelentette: egyesíti a két német államot. Ennyi. Hogy akarnak-e az NDK polgárai, ripsz-ropsz, az NSZK polgárai lenni – nos, ERRŐL SENKI SEM KÉRDEZTE MEG ŐKET.
  2. Koszovóban annyi történt, hogy a Nyugat, a NATO úgy ítélte meg: a koszovói albánokat SZERB NÉPIRTÁS fenyegeti. MEGSZÁLLTÁK HÁT KOSZOVÓT, és a védnökségük alatt A KOSZOVÓI ALBÁNOK LÉTREHOZTÁK SAJÁT ÁLLAMUKAT. Mindenféle népszavazás nélkül.

Ha a Nyugatnak lehetett, akkor az oroszoknak miért nem lehet?

Ezzel szemben a Krímben VOLT NÉPSZAVAZÁS, a fentiek szerint.

Volt a Donbasszban is. Kétszer is. Először 2014. május 11-én. Ahol a lakosság csaknem akkora arányban szavazott AZ UKRAJNÁBÓL VALÓ KIVÁLÁSRA, mint a Krímben. NOHA OTT NEM VOLTAK OROSZ CSAPATOK, hogy védjék a helyi lakosságot. PUTYIN, AZ OROSZ DIPLOMÁCIA akkor NEM ENGEDTE, HOGY A DONBASSZ NÉPSZAVAZÁSA AZ OROSZORSZÁGGAL VALÓ UJRAEGYESÜLÉSRŐL SZÓLJON. Addig és az után is AZ OROSZ DIPLOMÁCIA MINDEN EREJÉVEL ARRA KONCENTRÁLT, hogy a konfliktust békés keretek között tartsa. Putyin, az orosz diplomácia KÉSZ VOLT RENDKÍVÜL SÚLYOS, FÁJDALMAS, hovatovább nemzetárulással felérő KOMPROMISSZUMOKRA. Ennek sarokköve volt, hogy MEG KELL AKADÁLYOZNI UKRAJNA SZETHULLÁSÁT

IV.

Rengeteg üres, elcsépelt frázist hallhatunk Ukrajna területi integritásáról. Nos, UKRAJNA TERÜLETI EGYSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉÉRT SENKI SEM TETT TÖBBET PUTYINNAL, az orosz diplomáciánál.

Ezt szolgálták A MINSZKI MEGÁLLAPODÁSOK. Amelyek abból az írásbeli megállapodásból fakadtak, amely még 2014 februárjában jött létre az ostromlott Viktor Janukovics elnök, illetve az utcán tomboló fasiszta ellenzéke között. Ennek sarkalatos pontjai voltak UKRAJNA ÁLLAMSZÖVETSÉGGÉ VALÓ ÁTALAKÍTÁSA, illetve A NEMZETI
KÖZÖSSÉGEKNEK BIZTOSÍTANDÓ, LEGSZÉLESEBB KÖRŰ AUTONÓMIA.
Ezt a megállapodást Kijev, a Nyugat cinkos támogatásával akkor felrúgta. De ugyanez lett a sorsa a Minszk-2 megállapodásnak, az annak keretében kiharcolt tűzszüneteknek is.

Miközben Oroszországot megállás nélkül büntették “a minszki megállapodások nem teljesítése” miatt, egy szavuk sem volt ahhoz, hogy Kijevben éveken keresztül nyíltan hangoztatták: A MINSZKI MEGÁLLAPODÁSOKAT ESZÜK ÁGÁBAN SINCS TELJESÍTENI. A KELET- UKRAJNAI KONFLIKTUST PEDIG KATONAI ERŐVEL FOGJÁK MEGOLDANI. (Nem hagyva, ennek során kétséget afelől, hogy milyen sorsot szánnak a leigázandó tartomány lakosságának.)

Putyin ezért nem árult zsákbamacskát. MÁR 2017-BEN MEGMONDTA: EGY ÚJABB UKRÁN OFFENZÍVA ESETÉN MOSZKVA BE FOG AVATKOZNI. Ennyit a gonosz oroszok váratlan támadásáról a szegény, ártatlan Ukrajna ellen. Amelynek volt több mint négy éve, hogy átgondolja a dolgokat. Nem tette. Ő, a mentorai tudják, hogy miért.

És így megtörtént a baj. Nyolc évi próbálkozások után a jenkik irányította liberálfasiszta Nyugatnak csak SIKERÜLT KIPROVOKÁLNIA OROSZORSZÁG FEGYVERES BEAVATKOZÁSÁT. Részeként annak a tervnek, hogy Oroszországot kiátkozzák, tönkreteszik.

Itt jegyzem meg: amikor AMERIKA AVATKOZOTT BE VALAHOL, A VILÁG TÚLSÓ RÉSZÉN, az „amerikai állampolgárok védelmének” ürügyén, A LIBERÁLFASIZMUS ÁLTAL AGYMOSOTT, KEZESBÁRÁNNYÁ BEIDOMÍTOTT NYUGATI VILÁGNAK EHHEZ EGY SZAVA SEM VOLT.

De hát miért e kettősség, miért vannak ezek a kettős mércék?

Nem azért-e, amit Marija Zaharova – az orosz külügyminisztérium szókimondó, csípős nyelvű szóvivője találóan úgy jellemzett: A RUSZOFÓBIA A RASSZIZMUS EGYIK, mai FORMÁJA. Vajon a fasizmusnak nem velejárója-e a rasszizmus? ÉS AKKOR NEM VELEJÁRÓJA-E a fasizmus új válfajának, A LIBERÁLFASIZMUSNAK?

Ma az oroszokat tekintik azoknak, minek két-három nemzedékkel ezelőtt a feketéket, az ázsiaiakat, a latin-amerikaiakat. ALACSONYABBRENDŰSÉGI, MEGVETENDŐ FAJOKNAK, AKIK NEM VEENDŐK EMBERSZÁMBA.

És akkor meg is érkeztünk volna. Végállomás, KISZÁLLÁS!

Írta: Levédia krónikása

A Fent megjelenített cikk egy véleménycikk, amely a társaságunk egyik tagjának világnézetét, szemléletét, látáspontját és véleményét tükrözi.

About Author

Felhasználási feltételek
KÉRJÜK FOGADD EL A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEINKET és irányelveinket!
A honlapunkra való belépéssel elfogadod a felhasználási feltételeinket és irányelveinket, valamint igazolod, hogy elmúltál 18 éves. Ellenkező esetben kérjük hagyd el az oldalt!
Overlay Image
Felhasználási feltételek
KÉRJÜK FOGADD EL A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEINKET és irányelveinket!
A honlapunkra való belépéssel elfogadod a felhasználási feltételeinket és irányelveinket, valamint igazolod, hogy elmúltál 18 éves. Ellenkező esetben kérjük hagyd el az oldalt!